Geschiedenis Saturnus

Geschiedenis van Saturnus en de volkssterrenwacht Nijmegen

De vereniging Saturnus is in 1984 opgericht met als doel jeugdigen, maar ook volwassenen de gelegenheid te geven om hun hobby Ruimtevaart en Sterrenkunde in verenigingsverband uit te oefenen. Er werd destijds iedere maand een bijeenkomst gehouden in het Cultureel Centrum De Lindenberg in Nijmegen. De kijkavonden voor het publiek werden gehouden op het grasveld tegenover Zwembad West aan de Planetenstraat in Nijmegen. Iedere maand werd het maandblad “Magnitude” uitgegeven, met daarin de laatste ontwikkelingen over Ruimtevaart en het actueel Sterrenkundig nieuws.

In 1985 werd de eerste grote expositie georganiseerd in samerwerking met de Dienst van Voorlichting van de gemeente Nijmegen in het gemeentelijk informatiecentrum “Open-Huis” van het stadhuis van Nijmegen. De thema’s waren: de komende vlucht van Wubbo Ockels en de komeet Halley. Er werd medewerking verleend door: Fokker Space, NASA en de ESA. Voor deze expositie werd een maansteen overgevlogen uit Amerika. Er kwamen ruim 5.000 bezoekers!

Voorlichting voor scholen

Tijdens de expositie in het stadhuis werden voor het eerst voorlichtingsprogramma’s gepresenteerd voor leerlingen van het basisonderwijs. Er werden door “Saturnus” enkele malen een Ruimtevaart en Sterrenkunde Vierdaagse georganiseerd, o.a. in het wijkcentrum “Meijhorst” en wijkcentrum “De Ark”. Hier werd ook medewerking verleend door: Fokker Space, NASA en de ESA. Voor beide exposities werden maanstenen overgevlogen. De vereniging organiseerde verschillende excursies naar o.a. Le Bouget, ERNO in Bremen, ESOC in Darmstadt en ESTEC in Noordwijk.

Een Eigen Gebouw

De vraag naar een eigen ruimte werd steeds groter. Na overleg met de toenmalige Dienst van Educatie & Welzijn van de gemeente Nijmegen kreeg “SATURNUS” in 1988 de beschikking over een eigen ruimte aan de Treubstraat 39 in Nijmegen. Vanuit dit gebouw werden de activiteiten uitgebreid met o.a. deelname aan de Landelijke Sterrenkijkdagen en de Wetenschapsdag, het geven van cursussen voor de jeugd en volwassenen. Enkele malen per jaar werden gastsprekers aangetrokken voor het houden van lezingavonden voor de leden en het publiek.

Volkssterrenwacht Nijmegen

Er ontstond de behoefte om een echte sterrenwacht te gaan realiseren. Hiervoor werd de Stichting “Volkssterrenwacht Nijmegen” in het leven geroepen. De gemeente Nijmegen was enthousiast over de plannen en stelde spontaan Hfl 50.000,- beschikbaar voor de eerste aanzet. In 1994 vierde “Saturnus” haar 10-jarig bestaan in het gebouw aan de Treubstraat, vergezeld van veel activiteiten. Toch bleek dat de ruimte aan de Treubstraat veel te klein werd. Ook de bouw van de sterrenwacht kon door wijzigingen in het bestemmingsplan op deze locatie geen doorgang vinden. Er werd dus uitgekeken naar een andere locatie.

Ruimtevaart en Sterrenkundecentrum Saturnus & Volkssterrenwacht Nijmegen

Na veel overleg met de gemeente Nijmegen, werd aan de vereniging een nieuw onderkomen aangeboden aan de Krekelstraat 10 in Nijmegen. Deze ruimte was ongeveer 4 maal groter en hier bestond de mogelijkheid om een sterrenwacht te gaan bouwen. De bouw van de sterrenwacht werd gestart in 1996. De gemeente Nijmegen heeft voor de vereniging het gebouw uitgebreid en aangepast naar de wensen van de vereniging. De vereniging ging het resterende geld voor de afbouw en de koepel van de sterrenwacht bij elkaar schrapen. De toenmalige Vereniging voor de Publiekssterrenwachten sponserde de aankoop van de 32cm spiegeltelescoop. Eind 1996 werd het gebouw officieel in gebruik genomen. De activiteiten van “Saturnus” konden worden uitgebreid met o.a. computeren in een aparte computerzaal, weerkunde en astrofotografie. Het aantal cursussen werd ook uitgebreid.

De “Volkssterrenwacht Nijmegen” ging in samenwerking met de sterrenwachten uit Dieren, Bussloo en Vorden meedoen in het “GERAAS” (Gelderse Radioastronomie), waarvoor een speciale Yagi-antenne op het dak werd geplaatst. Begin 1998 schonk de gemeente Nijmegen de laatste Hfl 37.000,- die nodig waren voor de afbouw van de sterrenwacht. Die werd in oktober 1998 officieel geopend door Wethouder van Rummund.